2012

Fortlöpande kurser för barn i Helsingfors, Kyrkslätt, Sjundeå och Karis.
Fortlöpande kurser för vuxna i Karis och Ekenäs.
Workshop för föreningen HEJDI i Hangö. [21.1]

2011

Fortlöpande kurser för barn i Helsingfors, Kyrkslätt, Sjundeå och Karis.
Fortlöpande kurser för vuxna i Karis och Ekenäs.
Kultur på dagis - capoeira för 5 åringar vid Westend daghem i Esbo [nov/dec]
Kultur på dagis - capoeira för 4-6 åringar vid språkbads daghemmet Sälen på Drumsö, Helsingfors [sep/okt]
Workshop vid Folkhälsans vänelevs seminarium i Fiskars, Raseborg [30.9]
Ansvarig ledare för planerandet och utförandet av fem dagars capoeira dagsläger för skolbarn i åk 1-4 för Folkhälsan i Alberga r.f. i Esbo [8-12.8]
Workshop för hörselskadade barn och ungdomar 6-15 år i Pernå, Lovisa [aug]
Workshops i 3 dagar vid etnofestivalen Faces för både vuxna och barn i Pojo, Raseborg [30.6-1.7]
Ansvarig för fyra dagars internationellt läger för vuxna och barn med mästare, lärare och elever från Brasilien, i Ekenäs [16-19.6]
Workshops i 2 dagar vid FSUs Teaterkalas i Dragsfjärd, Kimito [14-15.6]
Workshop för barn och ungdomar 6-14 år för Danskraft r.f. i Snappertuna, Raseborg [16.4] Kultur i skolan - capoeira för åk 3-4 i Gammelbacka skolan i Borgå [apr]
Kultur i skolan - Kurs för vuxenstuderande i Axxell Finns i Esbo, 20 timmar [jan/feb]
Workshop för åk 1-6 i Sjökulla skola i Kyrkslätt [24.1]

Fortlöpande kurser för barn i Helsingfors, Kyrkslätt och Karis.
Fortlöpande kurser för vuxna i Karis och Ekenäs.
Workshop för vuxenstuderande i Axxell Finns i Esbo [8.12]
Uppvisning med workshop vid Arbis julvaka i Helsingfors [nov]
Kortkurs i akrobatik för barn och ungdomar för Kyrkslätt dansföräning r.f. [nov]
Akrobatik kurser för barn och vuxna i Hangö och Ekenäs [jun/jul]
Kultur på dagis - capoeira för 4-6 åringar vid språkbads daghemmet Sälen på Drumsö, Helsingfors
Kultur på dagis - capoeira för 5 åringar vid Westend daghem i Esbo.

Fortlöpande kurser för barn i Helsingfors [Arbis/Drumsö/Minerva]
Fortlöpande kurser för vuxna i Karis och Ekenäs.
Kultur i skolan - 20 timmar för Karis svenska lågstadie (Katarinaskolan) åk 1-5 [nov]
Uppvisning med workshop vid Arbis julvaka i Helsingfors [nov]
Workshop i 2 dagar vid Konsti-festivalen för barn i Billnäs, Raseborg [30.8-1.9]

Klasslärare för åk 3 vid Drumsö lågstadie [2008-09]
Capoeira, dans och akrobatik workshops vid Lönkans högstadie och gymnasium i Tölö, Helsingfors
Kortkurs för vuxna på fem gånger i Ekenäs [nov/dec]
Fortlöpande kurser för barn i Helsingfors [Kottby, Drumsö, Malm]

Lärarvikarie i låg- och högstadier i Helsingfors [2008-09]
Fortlöpande kurser för barn i Helsingfors [Kottby, Drumsö, Munksnäs]

Fortlöpande kurs för barnen i Munksnäs lågsatdie i Helsingfors
Fortlöpande kurs för ungdomar i gruppen Capoeira Nativos i Helsingfors

Träningar i Brasilien med olika mästare och lärare [juni-jan]
Kurs för barnen i Munksnäs Eftis i HelsingforsCopyright © 2012 Alexander Högström