ALLMÄNT OM KULTUR I SKOLAN

"Svenska kulturfonden vill erbjuda skolorna en möjlighet att på ett målmedvetet sätt integrera konst och kultur i skolarbetet. Den fortlöpande stödordningen Kultur i skolan riktar sig till alla finlandssvenska skolor, från den grundläggande utbildningen till andra stadiets utbildning, samt svenska språkbadsgrupper i finska skolor."

Kultur i skolan innebär att skolan tillsammans med mig planerar ett, eller flera, kulturpaket á 10 undervisningstimmar.

Svenska kulturfondens bidrag bör i sin helhet användas till "kulturarbetarens" arvoden. Skolan betalar eventuella övriga kostnader (t.ex. reseersättning).

Läs mera om Kultur i skolan på kulturfondens egna sidor.

Copyright © 2012 Alexander Högström